Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Quý khách hàng click vào mục tạo tài khoản như hình

tao-tai-khoan-1

Bước 2: Chọn vào BUTTON tiếp tục

tao-tai-khoan-2

Bước 3: Form đăng ký hiện ra quý khách nhập vào những mục có dấu (*) là bắt buộc

tao-tai-khoan-3 tao-tai-khoan-4

Bước 4: Tick vào CÓ nếu quý khách muốn nhận thư thông báo khuyến mãi

tao-tai-khoan-5

Bước 5: Tick vào CHÍNH SÁCH BẢO MẬT và nhấn tiếp tục để hoàn thành việc đăng ký.

Bước 6: Đợi noithattanuyen.com xác nhận xong tài khoản của quý khách đã được duyệt.