Hướng dẫn đăng nhập

Bước 1: Quý khách hàng click vào mục Đăng nhập như hình

tao-tai-khoan-1

Bước 2: Nhập Email và mật khấu của quý khách khi đăng ký

tao-tai-khoan-2